ភ្នាក់ងារបញ្ជិកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ​និងភ្នាក់ងារទូទាត់

បញ្ជីឈ្មោះភា្នក់ងារបញ្ជិកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
Acleda Bank Plc.
អាគារ​លេខ ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧
ទូរសារ​​ : ០២៣ ៩៩៨ ៦៦៦
អ៊ីម៉ែល : acledabank@acledabank.com.kh
គេហទំព័រ : www.acledabank.com.kh

ក្រុមហ៊ុន ត្រាយខ័រ ស៊ីឃ្យូរឹធី សឺវីស ភីអិលស៊ី
Tricor Securities Services PLC.
អាគារលេខ អាអា០៦ ផ្លូវ ៩៩ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៨៧ ១០០
ទូរសារ​​ : ០២៣ ៩៨៧ ៣៨៨
អ៊ីម៉ែល : info@tricorcambodia.com
គេហទំព័រ : www.tricorcambodia.com

ក្រុមហ៊ុន ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យូរីធី ភីអិលស៊ី
Phnom Penh Securities PLC.
អគារ វីត្រាស់ ថៅវឺរ ជាន់ទី២ មហាវិថីឆេកូស្លូវ៉ាគី(១៦៩) សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៤២ ៦៩ ៩៩
អ៊ីម៉ែល : info@pps.com.kh
គេហទំព័រ : www.pps.com.kh