សមាគម

បញ្ជីឈ្មោះសមាគម

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

សមាគមក្រុមហ៊ុនមូលបត្រកម្ពុជា
Cambodia Association of Securities Firms
វិមានកាណាឌីយ៉ា អគារលេខ ៣១៥ ជាន់ទី១៨ បន្ទប់លេខ ១៨៣៦ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស កែងវិថីព្រះអង្គឌួង ភូមិ១ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០១៦ ៨៨៨ ៥៩២ / ០១៥ ៩០០ ១៣៣ / ០៨៩ ៨៥៨ ៨៨៣
អ៊ីម៉ែល : ranarith.iv@rhbgroup.com.kh
visoth@acledasecurities.com.kh
nha.thai@canasecurities.com.kh
សមាគមអ្នកវិនិយោគមូលបត្រកម្ពុជា
Securities Investors Association of Cambodia
ផ្ទះលេខ៥១ ផ្លូវ៤៥ BT ភូមិសន្សំកុសល២ សង្កាត់បឹងទំពន់១ ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ៨៥៥ ១២ ៨២០ ១៨១ / ៨៥៥ ៦៩ ៧៧០ ៧៦៧
អ៊ីម៉ែល : info@siac.org.kh
គេហទំព័រ: www.siac.org.kh