អន្តរការីទីផ្សារ

បញ្ជីឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអន្តរការីទីផ្សារ

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

យាន់តា ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
Yuanta Securities (Cambodia) Plc.
អគារ Emerald ជាន់ទី៤ លេខ៦៤ (កែងផ្លូវ ១៧៨) មហាវិធីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ជ័យជំនះ ខ័ណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៨៦០ ៨០០
ទូរសព្ទដៃ : ០៩២ ៧៧៧ ៣០៩
ទូរសារ : ០២៣ ២២៤ ១២៦
អ៉ីម៉ែល : yuanta@yuantacambodia.com
គេហទំព័រ : www.yuantacambodia.com.kh
អ អេច ប៊ី ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា)ម.ក
RHB Securities (Cambodia) PLC.
ដីឡូតិ៍លេខ២១ ជាន់M កាច់ជ្រុងផ្លូវ១១០ និង៩៣ ភូមិ៣ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៦៩ ១៦១
ទូរសារ : ០២៣ ៩៦៩ ១៧១
អ៉ីម៉ែល : rhbis.kh.operations@rhbgroup.com.kh
គេហទំព័រ : www.rhbgroup.com.kh
កាណា ស៊ីឃ្យួរឹធី អិលធីឌី
Cana Securities Ltd.
វិមានកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី ១៥ លេខ ៣១៥ ផ្លូវ​ព្រះអង្គឌួង កែងមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៩​​ ៨៨៧
             ០២៣ ៨៦៨ ២២២
ទូរសារ : ០២៣ ៩៩០ ៦៨៦
អ៉ីម៉ែល : info@canasecurities.com.kh
គេហទំព័រ : www.canasecurities.com.kh
កម្ពុ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
Campu Securities Plc.
អគារកម្ពុប៊ែង លេខ ២៣ ជាន់ទី ៦ ផ្លូវលេខ ១១៤ សង្កាត់ផ្សារថ្មីទី២ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២២ ៨៨០
             ០២៣ ២២២ ៨៨១
             ០២៣ ២២២ ៨៨២
ទូរសារ : ០២៣ ២២២ ៨៨៧
អ៉ីម៉ែល : campusec@campusecurities.com.kh
campusec@campusecurities.com.kh
គេហទំព័រ : www.campusecurities.com.kh
អេសប៊ីអាយ រ៉ូយ៉ាល់ ស៊ីឃ្យួរឹធី
SBI Royal Securities Plc.
អគារភ្នំពេញថៅវ័រ លេខ ៤៤៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលឹត
ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៦ ៩៧០
             ០២៣ ៩៩៦ ៩៧១
អ៉ីម៉ែល : info@sbiroyal.com
ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
Phnom Penh Securities Plc.
អគារ GT Tower ជាន់ទី២ មហាវិធីសាធារណរដ្ឋឆែក (១៦៩) សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៤២៦ ៩៩៩
អ៉ីម៉ែល : ​ info@pps.com.kh
គេហទំព័រ : www.pps.com.kh
ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក
Cambodia Securities Plc.
អគារលេខ ៣៤២ ជាន់ទី១៧ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងនឹងផ្លូវ ២៨៨ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៧ ៨៨៨
អ៉ីម៉ែល : ​ services@cambodiasecurities.com.kh
គេហទំព័រ : www.cambodiasecurities.com.kh
រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក
ROYAL GROUP SECURITIES PLC.
អគារលេខ២៤៦ មហាវិថីព្រះមុនី្នវង្ស (៩៣) ភូមិទី១០ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៤ ៩៩៩
អ៉ីម៉ែល : ​ info@royalgroupsecurities.com.kh
គេហទំព័រ : www.royalgroupsecurities.com.kh

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ACLEDA Securities Plc.
នៅជាន់ទី៥ អគារ​លេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានី
ភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៧២៣ ៣៨៨
ទូរសារ : ០២៣ ៧២៣ ៣៧៧
អ៉ីម៉ែល : info@acledasecurities.com.kh
​             acs.admin@acledasecurities.com.kh
គេហទំព័រ : www.acledasecurities.com.kh
ខេប ស៊ីឃ្យួរឹធី លីមីធីត
CAB Securities Limited.
អគារលេខ ៩២ D ក្រុម ៦៧ វិថី ២៨៩ សង្កាត់បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២០ ០០០
​             ០២៣ ២២២ ០១៨
ទូរសារ : ០២៣ ៤២៦ ៦២៨
ខេមបូឌា-វៀតណាម ស៊ីឃ្យួរឹធី ឯ.ក
Cambodia-Vietnam Securities Co., Ltd.
អគារលេខ ៣៧០ ជាន់ទី៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ​ : ០២៣ ៧២៣ ៨៩៩
ទូរសារ​ : ០២៣ ៧២៣ ៨៩០
អ៉ីម៉ែល : info@cvs.com.kh
គេហទំព័រ : www.cvs.com.kh
ភីភី លីង ស៊ីឃ្យូរឹធី ឯ.ក
PP Link Securities Co., Ltd
អគារលេខ១៥៨-១៦៦ ជាន់ទី៥ (បន្ទប់លេខ ៥០១) ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ​ : ០៧៧ ៦៤៦ ៨៩០ / ០១៥ ៣០៨ ៦៦៦
អ៉ីម៉ែល : info@ppls.com.kh
គេហទំព័រ : www.pplinksecurities.com.kh
ហ្គោលដេន ហ្វ័រឈូន (ខេមបូឌា) ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
Golden Fortune (Cambodia) Securities Plc.
អគារលេខ ១៧៤ ABCD មហាវិធីម៉ៅសេងទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២១៨ ២៨៨
​             ០២៣ ២១៨ ៣៨៨
ទូរសារ : ០២៣ ២១០ ១១១

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

អេ ភី អិម (ខេមបូឌា) ស៊ីឃ្យូរីធី ឯ.ក
APM (Cambodia) Securities Co., Ltd.
ជាន់ទី៦ អគារវីត្រាស់ ប្លុកអេ ផ្លូវ ១៦៧ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ភីភី លីង ស៊ីឃ្យូរឹធី ឯ.ក
PP Link Securities Co., Ltd
អគារលេខ១៥៨-១៦៦ ជាន់ទី៥ (បន្ទប់លេខ ៥០១) ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ​ : ០៧៧ ៦៤៦ ៨៩០ / ០១៥ ៣០៨ ៦៦៦
អ៉ីម៉ែល : info@ppls.com.kh
គេហទំព័រ : www.pplinksecurities.com.kh
ប៊ី ខេភីថល ភីអិលស៊ី
Bee Capital Plc
ជាន់ផ្ទាល់ដី អគាលេខ ២៧៧ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ​ : ០២៣ ៩០២ ១១៨
អ៉ីម៉ែល : info@beecapital.com.kh
គេហទំព័រ : www.beecapital.com.kh
ខេមវីន ហ្វាយនែនសល អ៊ែតវ៉ាយហ្សឺរី ឯ.ក
CAMWIN FINANCIAL ADVISORY CO., LTD
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំងន៖ផ្ទះលេខ C៨ ជាន់ទី១ ផ្លូវឈៀហ្វូណេស សង្កាត់អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ​ : ០៨៩ ៥៥០ ៣៣៣ / ០១២ ២៩១ ៣៦៨
អ៉ីម៉ែល : paggie@camwin.com.kh
គេហទំព័រ : www.camwin.com.kh

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ភ្នំពេញ ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
Phnom Penh Securities Plc.
អគារ GT Tower ជាន់ទី២ មហាវិធីសាធារណរដ្ឋឆែក (១៦៩) សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៤២៦ ៩៩៩
អ៉ីម៉ែល : info@pps.com.kh
គេហទំព័រ : www.pps.com.kh
ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក
Cambodia Securities Plc.
គារលេខ ៣៤២ ជាន់ទី១៧ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងនឹងផ្លូវ ២៨៨ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៧ ៨៨៨
អ៉ីម៉ែល : services@cambodiasecurities.com
គេហទំព័រ : www.cambodiasecurities.com

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
ACLEDA Securities Plc.
ជាន់ទី៥ អគារលេខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៧២៣ ៣៨៨
ទូរសារ : ០២៣ ៧២៣ ៣៧៧
អ៉ីម៉ែល : info@acledasecurities.com.kh / acs.admin@acledasecurities.com.kh
គេហទំព័រ : www.acledasecurities.com.kh
ហ្គោលដេន ហ្វ័រឈូន (ខេមបូឌា) ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
Golden Fortune (Cambodia) Securities Plc.
អគារលេខ ១៧៤ ABCD មហាវិធីម៉ៅសេងទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២១៨ ២៨៨
​             ០២៣ ២១៨ ៣៨៨
ទូរសារ : ០២៣ ២១០ ១១១
អ៉ីម៉ែល : customers_dept@goldenfortune.com.kh
គេហទំព័រ : www.goldenfortune.com.kh
ភីភីលីង ស៊ីឃ្យួរឹធី ឯ.ក
PP Link Securities Co., Ltd.
អគារលេខ ១៥៨-១៦៦ ជាន់ទី៥ (បន្ទប់លេខ ៥០១) ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ :០៧៧ ៦៤៦ ៨៩០ / ០១៥ ៣០៨ ៦៦៦
អ៉ីម៉ែល : info@ppls.com.kh
គេហទំព័រ : www.pplinksecurities.com.kh

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៉ិចឆេង ឯ.ក *
Cambodian Derivatives Exchange Co., Ltd. *
អគារហ្គោលដេនថាវើ (ជាន់ផ្ទាល់ដី និងជាន់ទី០៨) ការិយាល័យលេខ ១៥៨-១៦៦ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២៧ ៧៧៧
អ៉ីម៉ែល : enquiry@cdx.com.kh
គេហទំព័រ : www.cdx.com.kh
ភ្នំពេញ ដេរីវ៉េទីវ អ៉ិចឆេង ភីអិលស៊ី
Phnom Penh Derivative Exchange Plc.
អគារស្ថាបនា ជាន់ទី១២ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩០១ ៣៨៨
ទូរសារ : ០២៣ ៩០១ ៣៨៩
អ៉ីម៉ែល : info@ppdexchange.com
គេហទំព័រ : www.ppdexchange.com
ហ្គោល ហ្វាយនេនសល គ្លូប៊ល អ៉ិនវេសម៉ិន
Gold Financial Global Investment
ស្ថិតនៅអគារលេខ B៤៣-B៤៤-B៤៥-B៤៦ ផ្លូវឡាសែន សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៩ ៨៨៩
ទូរសព្ទដៃ : ០៩៩ ៧៧៧ ៣៨៨
              ០១៥ ៦៦៦ ៥០១
អ៉ីម៉ែល : info@gfg88.com
គេហទំព័រ : www.gfg88.com
គ្លូប៊ល លីឃ្វីឌីធី អ៊ិកឆេង ឯ.ក
Global Liquidity Exchange Co.,Ltd
ជាន់ទី២ នៃអគារលេខ៨៧ ផ្លូវព្រះស៊ីហនុ ភូមិ៧ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៨០ ៩៨០
អ៉ីម៉ែល : info@glexchange.com.kk
គេហទំព័រ : www.glexchange.com.kh
ហ្គោលដេន ហ្វ័រឈូន ឌីរីវេធីវ អ៊ិកឆេន ឯ.ក
Golden Fortune Derivatives Exchange Co., Ltd.
អគារ ដឹ ហ្វ័រធូន ថៅវវើរ ផ្លូវឧកញ៉ាទេពផន (១៨២) កែងផ្លូវ១៦១ ភូមិ៧ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០១២ ៩៩៤ ៨០០
អ៉ីម៉ែល : info@glexchange.com
គេហទំព័រ : www.gfdexchange.com

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ខេមបូឌាន ដេរីវ៉េទីវ អ៉ិចឆេង ឯ.ក *
Cambodian Derivatives Exchange Co., Ltd. *
អគារហ្គោលដេនថាវើ (ជាន់ផ្ទាល់ដី និងជាន់ទី០៨) ការិយាល័យលេខ ១៥៨-១៦៦ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២៧ ៧៧៧
អ៉ីម៉ែល : enquiry@cdx.com.kh
គេហទំព័រ : www.cdx.com.kh
ហ្គោល ហ្វាយនេនសល គ្លូប៊ល អ៉ិនវេសម៉ិន
Gold Financial Global Investment
ស្ថិតនៅអគារលេខ B៤៣-B៤៤-B៤៥-B៤៦ ផ្លូវឡាសែន សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៩ ៨៨៩
ទូរសព្ទដៃ : ០៩៩ ៧៧៧ ៣៨៨
              ០១៥ ៦៦៦ ៥០១
អ៉ីម៉ែល : info@gfg88.com
គេហទំព័រ : www.gfg88.comm
ប្ល៊ែកវែល គ្លូប៊ល អ៉ិនវេសម៉ិន (ខេមបូឌា) ឯ.ក
Blackwell Global Investment (Cambodia) Co., Ltd
ស្ថិតនៅអគារលេខ៤៨ មហាវិថីម៉ៅសេងទុង ភូមិទី១ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៩៨ ៨៦៦
អ៉ីម៉ែល : info@blackwellglobalkh.com
គេហទំព័រ : www.blackwellglobal.com.kh
អាល់ហ្វា ហ្គោល ភ្យូឈ័រ ឯ.ក
Alpha Gold Futures Co.,Ltd
ស្ថិតនៅអគារវីត្រាស់ថៅវ័រ ជាន់ទី៨ (D) ផ្លូវឆេកូស្លូវ៉ាគី(១៦៩) សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៨៨៣ ១២២
អ៉ីម៉ែល : info@alphagoldfutures.com
គេហទំព័រ : www.alphagoldfutures.com
ហោ្គលវែល ខាភីថល ឯ.ក
Goldwell Capital Co., Ltd
អគារ ហ្គោលដេនថាវើ ជាន់ផ្ទាល់ដី ការិយាល័យលេខ ១៥៨-១៦៦ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៨៨៨ ៧៧៨
អ៉ីម៉ែល : enquiry@goldwellcap.com.kh
គេហទំព័រ : www.goldwellcap.com.kh
ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល ឯ.ក
Golden Fx Link Capital Co., Ltd
អាគារហ្គោលដេនថាវើ បន្ទប់៥០៥ ជាន់ទី៥ ផ្លូវលេខ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២២៦ ៦៦៦
អ៉ីម៉ែល : enquiry@goldenfxlink.com.kh
គេហទំព័រ : www.goldenfxlink.com.kh
ហ្គោលដេន ហ្វ័រឈូន (ខេមបូឌា) ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី
Golden Fortune (Cambodia) Securities Plc
អគារលេខ ១៧៤ ABCD មហាវិថីម៉ៅសេងទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២១៦ ៦១៥
អ៉ីម៉ែល : customers_dept@goldenfortune.com.kh
គេហទំព័រ : www.goldenfortune.com.kh
ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ឯ.ក
B.I.C. Markets Co.,ltd
ផ្ទះលេខ៤៦២ ផ្លូវលេខ៩៣ ភូមិ០៨ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៦៦ ៦៦៩
អ៉ីម៉ែល : info@bicmarkets.com.kh
គេហទំព័រ : www.bicmarkets.com.kh
ប្រូកឃើរ ជេត ឯ.ក Broker Jet Co.,ltd
អគារលេខ១ ផ្លូវ ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកង ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០១០ ៨៤៩ ០៦០
អ៉ីម៉ែល : brokerjetphnompenh@gmail.com
គេហទំព័រ : www.brokerjet.asia
អ៊ិច អេ យូ មើឡាយអិន ហ្វានែនសល ឯ.ក
XAU Merlion Financial Co., Ltd.
អគារ Diamond Twin Tower ជាន់ទី ២២ ផ្លូវសុភមង្គល កែងផ្លូវកោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២៣០​ ៥២១
អ៉ីម៉ែល : contact@xaumerlion.com.kh
គេហទំព័រ : www.xaumerlion.com.kh
ជេ អេហ្វ ខាប់ភីថល ឯ.ក
J.F. CAPITAL CO., LTD.
ផ្ទះលេខ៣២ ផ្លូវលេខ៣១៥ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០១២ ៦២៣ ៤៤៥
អ៉ីម៉ែល : info@jfcapital.com.kh
គេហទំព័រ : www.jfcapital.com.kh
អូផិន ហ្វរិក ឯ.ក
Open Forex Co.,Ltd
បន្ទប់លេខ ៥០៦ ជាន់ទី០៥ នៃអគារហ្គោលដិនថាវើ លេខ ១៥៨-១៦៦ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨៩ ៩០៨ ៩៦៣
អ៉ីម៉ែល : enquiry@openfx.asia
គេហទំព័រ : www.openfx.asia
ស៊ីអេហ្វឌី ឃែភីថល ឯ.ក
CFD Capital Co., Ltd
អគារលេខ ១៥៨-១៦៦ ជាន់ទី៤ បន្ទប់លេខ ៤០១ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០១២ ៣៩២ ៤០៥
អ៉ីម៉ែល : admin@cfdcaps.com.kh
គេហទំព័រ : www.cfdcaps.com.kh
ភីភី លីង ស៊ីឃ្យួរឹធី ឯ.ក
PP Link Securities Co.,ltd
អគារលេខ ១៥៨-១៦៦ ជាន់ទី៤ បន្ទប់លេខ ៤០៣ ផ្លូវលេខ ២១៥ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៧៧ ៦៤៦ ៨៩០
អ៉ីម៉ែល : info@ppls.com.kh
គេហទំព័រ : www.pplinksecurities.com.kh
អេសធី ម៉ាឃីត ឯ.ក
STMARKET Company Limited
ជាន់ទី២៣ អាគារ AMASS TOWER បន្ទប់លេខ ២៣០១ #១៧៦ ផ្លូវលេខ៦៣ កែងផ្លូវលេខ ២៨២ ភូមិ៦ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០១២ ៥៦៥ ៥៣២
អ៉ីម៉ែល : info@stmarket.com
គេហទំព័រ : www.stmarket.com.kh
កូម៉ូ ធី ឯ.ក
COMMO T Co., Ltd.
អគារ SAYON PHNOM PENH ជាន់ទី ៣ បន្ទប់លេខ ៤២ ផ្លូវសម្តេចប៉ាន (២១៤) សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨៦ ៩៨៨ ៩០០
អ៉ីម៉ែល : info@commot.com.kh
គេហទំព័រ : www.commot.com.kh
វ៉ាយ.អេ.អាយ ត្រេឌីង ឯ.ក
YAI Trading Co., Ltd.
អាគារ Exchange Square លេខ១៩-២០ ជាន់ទី១៤ ផ្លូវ១០៦ ភូមិ២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៩០ ២០៨ ២០៨
អ៉ីម៉ែល : info@yaitrading.com.kh
គេហទំព័រ : www.yaitrading.com.kh
វីនពិព្ស ឯ.ក
WINPIP CO., LTD.
អគារលេខ៧ បន្ទប់លេខ G1-G5 ផ្លូវលេខ៩ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨៨ ៨៨៤ ៨៣៩០
អ៉ីម៉ែល : info@winpips.io
គេហទំព័រ : winpips.io
អេហ្វ.អេកស៍.ស៊ី.អ៊ី ឯ.ក
F.X.C.E COMPANY LIMITED
អគារ The Commune (លេខ១៥) យូនីត លេខ E-03 ជាន់ទី១ ផ្លូវលេខ៣៤៧ ភូមិ៣ សង្កាត់បឹង-កក់​ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
អ៊ិនវេស អិម ថេកណឡជី ឯ.ក
INVEST M TECHNOLOGY CO., LTD.
អគារ Diamond Twin Tower ជាន់ទី៥ បន្ទប់លេខ៥០១ ផ្លូវសុភមង្គល ភូមិ១៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
អេហ្សុនត្រេដ (ខេមបូឌា) ឯ.ក
AXIONTRADE (CAMBODIA) CO., LTD.
ផ្ទះលេខ៧និង៨ ផ្លូវលេខ១០០៣ ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាជីវកម្ម

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ខេមបូឌាន អ៉ិនវេសស្ទ័រ ឃែភីថល ផាតនើរ ម.ក
Cambodian Investors Capital Partners Plc.
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈ និង/ឬឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួមដែលធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
អគារលេខ ៥០ ជាន់ទី២ ផ្លូវលេខ ៥១៦ កែងលេខ ៣៣៥ ភូមិ៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៧៨ ៩៨ ០០ ៥៩
អ៉ីម៉ែល : info@cic-capitalpartners.com
គេហទំព័រ : www.cic-capitalpartners.com
ហ៊ុង តុង ហ្វ័រឈូន ហ្វាន់ អ៉ិនវេសម៉ិន ឯ.ក
Hung Tong Fortune Fund Investment Co., Ltd
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម
អគារ VC ជាន់ទី១ ផ្លូវឌួងងៀប ៣ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៩៧ ៥៧៧៧ ១២១ (ខ្មែរ)
           ០៨៨ ៩៩៦៦ ១១៧ (ខ្មែរ)
            (+៨៦) ១៥៩៨២០១០៩០៧ (ចិន)
អ៉ីម៉ែល : hungtongfund@yahoo.com
គេហទំព័រ : www.hungtongfund.com
ស៊ីអ៉ីអូ ម៉ាស្ទ័រក្លឹប អ៉ិនវេសម៉ិន ម.ក
CEO Master Club Investment Plc.
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម អគារស៊ីអ៊ីអូ ផ្លូវ២១៧ ភូមិម័ល សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨៧ ៥០៥ ៤៤៤ / ០៩៦ ៧១៦៦ ៦៦៩
អ៉ីម៉ែល : info@ceomcinvestment.com.kh
គេហទំព័រ : www.ceomcinvestment.com.kh
អាយអេស4ខេអេច អេសិត មេនេចម៉ិន ម.ក
IS4KH Asset Management Plc.
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូល-និធិឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម Regency Square លេខ ២៩៨ មហាវិថីម៉ៅសេទុង កែងមហាវិថីមុនី-រ៉េត (លេខ ១៦៨) សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
អូបរ មេនេចម៉ិន ឯ.ក
OBOR Management Co., Ltd
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែង មូលនិធិឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម អគារលេខ ១៤៨ ABC ជាន់ទី២ ផ្លូវលេខ៦៣ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨៩ ៧៧៧ ៤៤៧
អ៉ីម៉ែល : info@oborcapital.com
គេហទំព័រ : www.oborcapital.com
ក្រុមហ៊ុន ជេប៊ី ភ្នំពេញ អ៊ែសេត មេនេចម៉ិន ម.ក
JB PHNOM PENH ASSET MANAGEMENT PLC.
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងបរធនវិនិយោគអចលនវត្ថុនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម
អេម៉ាស សេនត្រល សេនធ័រ ជាន់ទី១៦ អគារលេខ១៧៦ ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម (៦៣) ភូមិ៦ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អេជី ហ្វាន់ មេនេចម៉ិន ម.ក
AEGIES FUND MANAGEMENT PLC.
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងបរធន​វិនិយោគអចលនវត្ថុនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈ និង/ឬឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
- ក្រោដហ្វាន់ឌីងក្នុងនាមជាអន្តរការីរវាងបុគ្គលធ្វើសំណើលក់មូលបត្រ និងវិនិយោគិន
អគារលេខ ៤៤១ (អគារ E-SUN TOWER) បន្ទប់លេខ ៨B (Units S2) ជាន់ទី៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ២៣៨ ៤០១
អ៉ីម៉ែល : service@aegiesfund.com.kh
គេហទំព័រ : www.aegiesfund.com.kh
រ៉ៃ ឃែភីថល (ខេមបូឌា) ឯ.ក
RAI CAPITAL (CAMBODIA) CO., LTD.
- ក្រោដហ្វាន់ឌីងក្នុងនាមជាអន្តរការីរវាងបុគ្គលធ្វើសំណើលក់មូលបត្រ និងវិនិយោគិន
អគារ Exchange Sequare អគារលេខ ១៩&២០ ជាន់ទី ១៤ ផ្លូវ ១០៦ ភូមិ២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៩៦ ៦៩៨ ៥២២២
អ៉ីម៉ែល : hello@rai.capital
អមរា ឃែភីថល ម.ក
AMARA CAPITAL PLC.
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងបរធនវិនិយោគអចលនវត្ថុនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិឯកជននៃគម្រោង វិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈ និង/ឬឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
- ក្រោដហ្វាន់ឌីងក្នុងនាមជាអន្តរការីរវាងបុគ្គលធ្វើសំណើលក់មូលបត្រ និងវិនិយោគិន
អាគារលេខ ១១៣C មហាវិថីម៉ៅសេទុង ភូមិ ៧ សង្កាត់ទួលស្វាយ ព្រៃ១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០៧៨ ៥៥៤ ៥៥៦
អ៉ីម៉ែល : info@amaracapital.com
គេហទំព័រ : www.amaracapital.com
អាន ឃែភីថល ឯ.ក
ANT CAPITAL CO., LTD.
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
បុរីដឺព្រីមៀលេន សែនសុខ អេវិនញូ, ផ្ទះលេខ២៩ និង៣១ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨១ ៦៨៦ ៨២០/ ០១៧ ២៨២ ៣៧៥
អ៉ីម៉ែល : antcapital2020@gmail.com
ខេមបូឌាន អ៉ិនវេសស្ទ័រ ឃែភីថល ផាតនើរ ម.ក
Cambodian Investors Capital Partners Plc.
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈ និង/ឬឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួមដែលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងបរធនវិនិយោគអចលនវត្ថុនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- ក្រោដហ្វាន់ឌីងក្នុងនាមជាអន្តរការីរវាងបុគ្គលធ្វើសំណើលក់មូលបត្រ និងវិនិយោគិន
អគារលេខ ៥០ ជាន់ទី២ ផ្លូវលេខ ៥១៦ កែងលេខ ៣៣៥ ភូមិ៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៧៨ ៩៨ ០០ ៥៩
អ៉ីម៉ែល : info@cic-capitalpartners.com
គេហទំព័រ : www.cic-capitalpartners.com
ប៊ែល រ៉ូដ ឃែភីថល មេនេចម៉ិន(ខេមបូឌា) ឯ.ក
Belt Road Capital Management (Cambodia) Co., Ltd.
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងបរធន វិនិយោគអចលនវត្ថុនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិ ឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈ និង/ឬឯកជននៃគម្រោង វិនិយោគរួម ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
- ក្រោដហ្វាន់ឌីងក្នុងនាមជាអន្តរការីរវាងបុគ្គលធ្វើសំណើលក់មូលបត្រ និងវិនិយោគិន
ផ្ទះលេខ២៨២ កែងមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស និងផ្លូវលេខ២០០ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩២៧ ៨៨៨
អ៉ីម៉ែល : info@beltroadcap.com
រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ហ្វាន់ ឯ.ក
Royal Group Funds
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម
អគារលេខ ២៤៦ ផ្លូវ ៩៣ ភូមិទី១០ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានី-ភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៤២៦ ៤១៤/ ០៧៨ ៨៨៨ ៧៥៥
អ៉ីម៉ែល : info@rgfunds.com.kh
ខេមបូ ត្រាស់ អិលធីឌី
Cambo Trust Ltd.
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិឯកជននៃគម្រោងវិនិយោគរួម ផ្ទះលេខ ១៣៨ ផ្លូវលេខ ៥២ កែង ២៩៤ សង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
បេនចារ៉ាន អ៊ែសេត មេនេចម៉ិន(ខេមបូឌា) ម.ក
Banjaran Asset Management (Cambodia) Plc
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម អគារ Morgan Tower ជាន់ទី១២ យូនីត ១២F១៥/១៦ ផ្លូវសុភមង្គល ភូមិ១៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០៨៥ ៦៨៨ ៨៥៥ / ០៦៦ ៧០៦ ៦៦៧
អ៉ីម៉ែល : info@banjaranassetmanagement.com.kh
គេហទំព័រ : www.banjaranassetmanagement.com.kh
អិមវីយូ អ៊ិនវេសម៉ិន ម.ក
MVU Investment Plc
- បង្កើត គ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងមូលនិធិសាធារណៈនៃគម្រោងវិនិយោគរួម អគារលេខ ១១៣C មហាវិថីម៉ៅសេទុង ភូមិ៧ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨១ ៧២២ ៨៨៨ / ០៩២ ៣៩៣ ៩៥៨

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

កាណា ត្រាស ឯ.ក
Cana Trust CO.,LTD
វិមានកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី ៣ (តូបលេខ ០៣¬-១៣-១៥) ផ្លូវព្រះអង្គឌួង កែងមហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៨៦៨ ២២២
អ៉ីម៉ែល : chansynat.r@canatrust.com.kh
គេហទំព័រ : www.canatrust.com.kh
ប៊ី.អាយ.ស៊ី ត្រាស ឯ.ក
B.I.C Trust CO.,LTD
អគារលេខ ៤៦២ ជាន់ទី១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស (ផ្លូវលេខ ៩៣) ភូមិ១៣ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩២១ ៦៨៨
អ៉ីម៉ែល : khim_chandara@bictrust.com.kh
គេហទំព័រ : www.info@bictrust.com.kh
ស្ត្រងហូល ត្រាសធី ឯ.ក
Stronghold Trustee Co.,Ltd
អគារ E-SUN TOWER ជាន់ទី៨ បន្ទប់លេខ ៨ A មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៩៨៥ ៩៨៥
អ៉ីម៉ែល : info@stronghold-trustee.com.kh
គេហទំព័រ : www.stronghold-trustee.com.kh
ដឹ ហ្វឺស ឆាយណា អ៊ិនវេសមេន អេន ត្រាស ឯ.ក
The First China Investment and Trust Co.,Ltd
អគារវីត្រាស់ថៅវ័រ ជាន់ទី ៦ ផ្លូវលេខ ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៩៦ ៨៦០ ៩៤៨៨
អ៉ីម៉ែល : cwchang@tfcitrust.com
គេហទំព័រ : www.tfcitrust.com
ជីស៊ីស៊ីធី ឯ.ក
GCCT Co.,Ltd
ផ្ទះលេខ២៣ ជាន់ទី៤ ផ្លូវលេខ ២០០៧ ភូមិតាងួន១ សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៧៦ ២២៦ ៦៦៦៦
អ៉ីម៉ែល : info@gcc.gp.com
គេហទំព័រ : www.gcc-gp.com/gc-trust
យ័នហាន ត្រាស អ៊ិនវេសម៉ិន ឯ.ក
Yuanhan Trust Investment Co.,ltd
មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ អាគារ H ជាន់ទី៧ បន្ទប់៧៨៣ មហាវិថីព្រះសីហនុ (២៧៤) កែងវិថីព្រះ- សុធារស (៣) សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ព្រីនស៍ ត្រាស់ ឯ.ក
Prince Trust Co.,ltd
ខុនដូកាសាមេរីឌាន អគារ Orient Tower លេខ០១ ជាន់ទី២ A០១-០១ ផ្លូវហាវើត កោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប ត្រាស់ធី ឯ.ក
Royal Group Trustee
  អគារលេខ ២៤៦ ផ្លូវ ៩៣ ភូមិទី១០ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានី-ភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០២៣ ៤២៦ ៤១៤/០១២ សសស៩០០ ៩៧៧
អ៉ីម៉ែល : info@rgtrustee.com.kh

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ស៊ីអ៊ីអូ ម៉ាស្ទ័រក្លឹប អ៊ិនវេសម៉ិន ម.ក
CEO Master Club Investment Plc.
អគារ Diamond Twin Tower ជាន់ទី ២៥ ផ្លូវសុភមង្គល កែងផ្លូវកោះពេជ្រ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨៧ ៥០៥ ៤៤៤ / ០៩៦ ៧១៦៦ ៦៦៩
អ៉ីម៉ែល : info@ceomasterclub-investment.com
គេហទំព័រ : www.ceomasterclub-investment.com
ខេមបូឌាន អ៊ិនវេសស្ទ័រ ឃែភីថល ផាតនើរ ម.ក
Cambodian Investors Capital Partners Plc.
អគារលេខ ៥០ ជាន់ទី២ ផ្លូវលេខ ៥១៦ កែងលេខ ៣៣៥ ភូមិ៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៧៨ ៩៨ ០០ ៥៩
អ៉ីម៉ែល : info@cic-capitalpartners.com
គេហទំព័រ : www.cic-capitalpartners.com
បេនចារ៉ាន អ៊ែសេត មេនេចម៉ិន (ខេមបូឌា) ម.ក
Banjaran Asset Management (Cambodia) Plc
អគារ Morgan Tower ជាន់ទី១២ យូនីត ១២F១៥/១៦ ផ្លូវសុភមង្គល ភូមិ១៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០៨៥ ៦៨៨ ៨៥៥ / ០៦៦ ៧០៦ ៦៦៧
អ៉ីម៉ែល : info@banjaranassetmanagement.com.kh
គេហទំព័រ : www.banjaranassetmanagement.com.kh
អិមវីយូ អ៊ិនវេសម៉ិន ម.ក
MVU Investment Plc
អគារលេខ ១១៣C មហាវិថីម៉ៅសេទុង ភូមិ៧ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨១ ៧២២ ៨៨៨ / ០៩២ ៣៩៣ ៩៥៨

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

ខេមបូឌាន អ៊ិនវេសស្ទ័រ ឃែភីថល ផាតនើរ ម.ក
Cambodian Investors Capital Partners Plc.
អគារលេខ ៥០ ជាន់ទី២ ផ្លូវលេខ ៥១៦ កែងលេខ ៣៣៥ ភូមិ៦ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៧៨ ៩៨ ០០ ៥៩
អ៉ីម៉ែល : info@cic-capitalpartners.com
គេហទំព័រ : www.cic-capitalpartners.com
បេនចារ៉ាន អ៊ែសេត មេនេចម៉ិន (ខេមបូឌា) ម.ក
Banjaran Asset Management (Cambodia) Plc
អគារ Morgan Tower ជាន់ទី១២ យូនីត ១២F១៥/១៦ ផ្លូវសុភមង្គល ភូមិ១៤ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
ទូរសព្ទ : ០៨៥ ៦៨៨ ៨៥៥ / ០៦៦ ៧០៦ ៦៦៧
អ៉ីម៉ែល : info@banjaranassetmanagement.com.kh
គេហទំព័រ : www.banjaranassetmanagement.com.kh
អិមវីយូ អ៊ិនវេសម៉ិន ម.ក
MVU Investment Plc
អគារលេខ ១១៣C មហាវិថីម៉ៅសេទុង ភូមិ៧ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ : ០៨១ ៧២២ ៨៨៨ / ០៩២ ៣៩៣ ៩៥៨