ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាវាយតម្លៃ

បញ្ជីឈោ្មះក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាវាយតម្លៃ និងអ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ
ផ្តល់សេវានៅក្នុវវិស័យមូលបត្រ

នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន

អាសយដ្ឋាន និងលេខទំនាក់ទំនង

១. ក្រុមហ៊ុន វីត្រាស់ អឺព្រេហ្សល

VTRUST APPRAISAL Co., Ltd.


២. អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ មានចំនួន ០៣ រូប ៖

- លោក ភិន សុធារ

- លោក យឿន វាយោ

- លោក រស់ សារ៉ាយ

អាគារលេខ១៤ ផ្លូវ​លេខ៣៤៩ ភូមិ៣ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៨៨ ៤៤ ៣៧
អ៊ីម៉ែល : info@vtrustappraisal.com
គេហទំព័រ : www.vtrustappraisal.com
១.ក្រុមហ៊ុន ណាយ ហ្រ្វែង (ខេមបូឌា)

Knight Frank (Cambodia) Pte., Ltd


២. អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក ROSS WHEBLE

-លោក ឡុង សេងគ្រី

បន្ទប់លេខ ១៦ B ជាន់ទី១៦ អគារកាណាឌីយ៉ា ផ្លូវព្រះអង្គឌួង សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦៦ ៨៧៨
ទូរស័ព្ទដៃ : ០១៥ ៥៣២ ០៧៥
ទួរសារ : ០២៣ ៩៨៦ ៦៤៨
អ៊ីម៉ែល : ross.wheble@kh.knightfrank.com
គេហទំព័រ : www.knightfrank.com.kh
១.ក្រុមហ៊ុន អ៊ែតវ៉ានថិច ប្រផឹធី សឺវីស ឯ.ក

Advantage Property Services Co., Ltd


២. អ្នកវាយតម្លៃឯករាជ្យ មានចំនួន ០២ រូប៖

- លោក SNOWLING LENNON LAWRENCE JOHN

-កញ្ញា ជិន ច័ន្ទដាលុច្ស

អគារលេខ១៤៦ ជាន់ទី១០ ផ្លូវព្រះនរោត្តម សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ : ០២៣ ៩៦៤ ០៩៩
អ៊ីម៉ែល : cambodia@cbre.com
គេហទំព័រ : www.cbre.com.kh