• ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) អមដោយសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធី “ចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី

  • ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) អមដោយសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធី “ចុះបញ្ជីលក់មូលបត្របំណុលជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់ រេលវេ ម.ក”

  • ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ព្រមទាំងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាផ្លូវការរបស់ ក្រុមហ៊ុន ជេអេស លែន ភីអិលស៊ី នៅអគារក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

  • ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ព្រមទាំងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិជាផ្លូវការរបស់ ក្រុមហ៊ុន ឌី ប៊ី ឌី អ៊ិនជីនារីង ម.ក នៅអគារក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា

, am
 

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​​ និងហិរញ្ញ​​វ​ត្ថុ   និងជា​ប្រធាន ន.ម.ក

សុន្ទរកថារបស់ប្រធាន គ.ម.ក​ អាណត្ដិទី១:

- ពីធី "បង្ហាញការជួញដូរមូលបត្រ របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (Cambodia Securities Exchange)" នៅវិមានកាណាឌីយ៉ា ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

មើលសុន្ទរកថាទាំងអស់ >>

សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

- ASEAN Capital Markets Forum

- Mekong Capital Markets Cooperation

កម្មវិធីតាមទូរទស្សន៍

មើលកម្មវិធីទាំងអស់ >>

ចំនួនអ្នកទស្សនាវែបសាយ

កំពុងមើល : 52

ខែនេះ : 45,728

ខែមុន : 251,448

សរុប​ : 12,235,150

Get it on App Store
Get it on Google Play

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃចុងក្រោយ

ព័ត៌មានលម្អិត